Sunday, August 17, 2008

Ayat-ayat CINTAAyat-ayat cinta adalah sebuah novel 411 halaman yang ditulis oleh seorang novelis muda Indonesia yang bernama Habiburrahman El-Shirazy. Novel ini sangat luar biasa!!! Ia menyentuh persoalan hidup dengan cara islam.Sangat indah sekali. Hati tersentuh bila membacanya.

ku tulis novel ini
dengan cahaya cinta
untuk mahar menyunting belahan jiwa

Dalam surah Ar-Rum,ayat 21, Allah berfirman :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tamda bagi kaum yang berfikir."

terima kasih awak.

No comments: